O NAS

     Warsztat Terapii Zajęciowej  przy SI ” Elremet ” w Białej Podlaskiej jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Celem działalności WTZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa każdego uczestnika, zmierzająca do jego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Obraz5

     

    

 

5

     Warsztat Terapii Zajęciowej powstał 1 września 1994 r. Dzięki zaangażowaniu pracowników i środkom finansowym otrzymanym z Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych   zostały przygotowane  trzy   pracownie  terapii  zajęciowej,  gabinet pielęgniarski,  świetlica  oraz zaplecze  sanitarno-socjalne.

Pierwszym kierownikiem Warsztatu została  Pani Katarzyna Barandziak.IMG_0732

       Początkowy okres działalności to okres adaptacji, polegający na wzajemnym poznawaniu  się, obserwacji  i integracji.

     W roku 1994  w zajęciach uczestniczyło 13 osób . Zajęcia prowadzono w trzech pracowniach: krawieckiej, plastycznej i gospodarstwa domowego. W miarę wzrostu zainteresowania   tą formą  rehabilitacji przyjmowano do Warsztatu następne osoby, tworzono nowe pracownie terapii zajęciowej, uzupełniano wyposażenie, rozszerzano zakres i formy terapii oraz rodzaj usług leczniczych .W  1995 r.  na  zajęcia   uczęszczało 18 osób,  trzy lata później 25, a od sierpnia 2003r. liczba podopiecznych Warsztatu wynosiła 35. Wraz ze wzrostem liczby uczestników wzrastała liczba pracowni: w 1997r. rozpoczęła działalność pracownia techniczna, w 1998r. pracownia dziewiarsko – hafciarska, w 2001r. – galanterii skórzanej . W sierpniu 2003 r. została utworzona kolejna pracownia komputerowo – poligraficzna.W 10 – tym roku działalności w Warsztacie  funkcjonowało już  7 pracowni terapii zajęciowej.

Obecnie kierownikiem WTZ jest Pani Ryszarda Grzywaczewska.

IMG_3988

Wszystkie działania rehabilitacyjne są  prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną.

    Uczestnicząc w zajęciach młodzież rozwija i kształtuje różne umiejętności,

które pomagają im lepiej funkcjonować na co dzień i odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.

Aktualnie w zajęciach uczestniczy 35 osób  ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

IMG_2773

        Na temat prowadzonej rehabilitacji niejednokrotnie mogliśmy przeczytać  w lokalnej prasie, która towarzyszy Warsztatom od początku ich działalności. Pisano o naszym powstaniu, różnych formach prowadzonej terapii, wystawach prac, aukcjach, imprezach integracyjnych.

[su_custom_gallery source=”media: 1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455″ limit=”100″ link=”lightbox” title=”never”]

     Dzięki Warsztatowi osoby niepełnosprawne miały i nadal mają możliwość uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Zdobywają i utrwalają podstawowe umiejętności przydatne w życiu codziennym w domu i w środowisku. Rozwijają swoje zainteresowania i zdolności oraz przełamują skutki niepełnosprawności przez kompleksowa rehabilitację. Wymiernym efektem terapii są prace prezentowane przy różnych okazjach: na wystawach, kiermaszach, aukcjach i konkursach.

     Najlepszym i najbardziej widocznym efektem rehabilitacji jest zmiana w sposobie funkcjonowania uczestników Warsztatu. W wielu przypadkach stali się oni bardziej samodzielni, zaradni. Telefon komórkowy, komputer, Internet dla wielu osób jest normalnym narzędziem komunikacji, jak w przypadku sprawnej części społeczeństwa. Nauczyli się bronić swoich racji, są bardziej pewni siebie, czują się potrzebni i akceptowani, co opiekunom i wszystkim osobom prowadzącym terapię sprawia ogromną radość i satysfakcję.

     Długi  czas  istnienia warsztatu  pozwolił  nam zaistnieć w społeczności lokalnej, dał pełnosprawnej części społeczeństwa możliwość bliższego poznania osób niepełnosprawnych i wyrobienia sobie własnych, przełamujących stereotypy opinii, umożliwił przełamanie wielu barier. I to jest dowód na to, jak bardzo taka placówka była i jest potrzebna.