PRACOWNIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 Obecnie terapia zajęciowa prowadzona jest w 7 pracowniach , w których osoby niepełnosprawne rozwijają  swoje zainteresowania i zdolności.

PRACOWNIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

1.     Pracownia gospodarstwa domowego

2.     Pracownia  galanterii skórzanej

3.     Pracownia techniczna

4.     Pracownia krawiecka

5.     Pracownia dziewiarsko – hafciarska

6.     Pracownia plastyczna

7.     Pracownia komputerowo – poligraficzna

POZOSTAŁE FORMY AKTYWNOŚCI

Opieka medyczna

Zajęcia z psychologiem

Rehabilitacja lecznicza

Zajęcia z doradcą zawodowym

Rehabilitacja społeczna (wycieczki, imprezy integracyjne)