GALERIA PRAC

PRACE WYKONANE PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

       W ramach terapii we wszystkich pracowniach nasi uczestnicy uczą się wykonywać i tworzą piękne prace, które następnie sprzedajemy na kiermaszach , na bieżąco w warsztacie oraz indywidualnym klientom według ich zapotrzebowania. Przedstawiamy niektóre wytwory rąk naszych podopiecznych.

[su_custom_gallery source=”media: 1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1566,1567,1568,1569,1570,1571,1572,1573,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1580,1581,1582,1583,1584,1585,1586,1587,1588,1589,1590,1591,1592,1593,1594,1595,1596,1597,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1614,1615,1616,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1641,1642,1786,1787,1788,1789″  limit=”100″ link=”lightbox” title=”never”]SAMSUNG DIGITAL CAMERA[/su_custom_gallery]

Prace  wykonywane  przez młodzież  w poszczególnych  pracowniach  są sprzedawane  w  ramach kiermaszy organizowanych  przez Warsztat, jak również  w ramach, aukcji  i imprez odbywających się na terenie miasta. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na integracje społeczna uczestników WTZ.