Zajęcia z doradcą zawodowym obejmują trening umiejętności zawodowych polegający na zapoznaniu uczestników z poszczególnymi zawodami, podstawowymi formami poszukiwania pracy, podstawami pisania CV i listu motywacyjnego, działalnością wybranych zakładów pracy. Uczestnicy podczas zajęć poznają również swoje predyspozycje i wartości. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników do potencjalnego podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Uczestnicy podczas zajęć biorą udział w spotkaniach z pracodawcami, wychodzą do Urzędu Pracy oraz biorą udział w szkoleniach, kursach i praktykach.