W  ramach zajęć w Warsztacie uczestnicy mają możliwość korzystania z różnych form terapii, które wspomagają proces rehabilitacji. Szeroki zakres działań terapeutycznych wspomaga rehabilitację zawodową i społeczną podopiecznych, która jest głównym zadaniem Warsztatu. Uczestnicy są objęci pomocą psychologiczną, medyczną, uczestniczą w zajęciach z doradcą zawodowym i rehabilitacji leczniczej. Celem tych   działań  jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym na  możliwie najwyższym poziomie ich funkcjonowania.