Terapia zajęciowa prowadzona jest w 7 pracowniach, w których osoby niepełnosprawne rozwijają  swoje zainteresowania i zdolność.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w 7 pracowniach, w których osoby niepełnosprawne rozwijają  swoje zainteresowania i zdolności. Uczestnicy podczas zajęć w pracowniach poznają różne  techniki pracy i doskonalą swoje umiejętności. Rozwijają psychofizyczne sprawności niezbędne w pracy oraz kształcą podstawowe zdolności zawodowe , które są niezbędne w znalezieniu zatrudnienia . Uczestnicy  uczą się również obsługi różnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w codziennym życiu i przyszłej  pracy. Pod okiem instruktorów zdobywają odpowiednie umiejętności potrzebne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.