W Warsztacie Terapii Zajęciowej osoby niepełnosprawne mają możliwość przebywania w grupie i korzystania z terapii dostosowanej do indywidualnych możliwości ,  umiejętności i potrzeb. Pełnią różnorodne role społeczne i wnoszą własny wkład w życie Warsztatu, swojej rodziny oraz aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności. Poprzez uczestnictwo w wielu wydarzeniach organizowanych w Warsztacie wspierany jest wszechstronny rozwój osobisty każdego uczestnika, dający możliwość kształtowania poczucia dojrzałości, samodzielności i zaradności życiowej. Oto niektóre z nich:


POD ŻAGLAMI

DZIEŃ CHŁOPAKA

MIKOŁAJKI

KARNAWAŁ

WALENTYNKI

DZIEŃ KOBIET

ZŁOTA RYBKA
CYKL Z DORADCĄ