PRACE WYKONANE PRZEZ UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

           W ramach terapii we wszystkich pracowniach nasi uczestnicy uczą się wykonywać i tworzą piękne prace, które następnie sprzedajemy na kiermaszach , na bieżąco w warsztacie oraz indywidualnym klientom według ich zapotrzebowania.

Przedstawiamy niektóre wytwory rąk naszych podopiecznych. 

 Prace  wykonywane  przez młodzież  w poszczególnych  pracowniach  są sprzedawane  w  ramach kiermaszy organizowanych  przez Warsztat, jak również  w ramach, aukcji  i imprez odbywających się na terenie miasta.Dochód ze sprzedazy przeznaczony jest na integracje społeczna uczestników WTZ.