Warsztaty Terapii Zajęciowej są formą aktywności wspomagającą proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Istotne w tym procesie jest wytwarzanie i wykonywanie różnych przedmiotów. W ramach terapii we wszystkich pracowniach uczestnicy wykonują wiele prac rękodzielniczych. Prace  zdobią pomieszczenia WTZ, są wystawiane i sprzedawane na specjalnie zorganizowanych kiermaszach twórczości osób niepełnosprawnych lub bezpośrednio w Warsztacie. Uczestnicy tworzą także prace na indywidualne potrzeby osób zainteresowanych. Wszystkie prace  są piękne i jedyne w swoim rodzaju , często  stają się miłym upominkiem.  Środki finansowe ze sprzedaży wytworów przeznaczane są  na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników terapii. Oto niektóre nasze wytwory: