Warsztat Terapii Zajęciowej przy S.I. „Elremet” w Białej Podlaskiej powstał 1 września 1994 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swoją działalność dzięki staraniom Pani Haliny Ładniak i Ewy Wałęgi – Bystrzyńskiej z byłego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także Pana Prezesa S.I. ELREMET Edwarda Laskowskiego, Pani Prezes Mirosławy Czarnackiej, kierownika ds. rehabilitacji Pani Haliny Bilskiej , Pani Katarzyny Barandziak, która została pierwszym kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz zaangażowaniu pracowników i środkom finansowym otrzymanym z Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych.

W pierwszych latach działalności w Warsztacie funkcjonowały trzy pracownie terapii zajęciowej: krawiecka, plastyczna i gospodarstwa domowego , gabinet pielęgniarski,  świetlica  oraz zaplecze  sanitarno-socjalne.

W miarę wzrostu zainteresowania tą formą  rehabilitacji tworzono nowe pracownie terapii zajęciowej, uzupełniano wyposażenie, rozszerzano zakres i formy terapii oraz rodzaj usług leczniczych .

W 1997r. rozpoczęła działalność pracownia techniczna,

w 1998r. pracownia dziewiarsko – hafciarska,

a w 2001r. – pracownia  galanterii skórzanej.

W sierpniu 2003 r. została utworzona kolejna pracownia – pracownia  komputerowo -poligraficzna.

W latach 1999 – 2018  kierownikiem WTZ była Pani Ryszarda Grzywaczewska.

WTZ jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, które mają orzeczony znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.

Działalność Warsztatu finansowana jest  ze środków PFRON oraz samorządowych:

  • Miasta Biała Podlaska,
  • Powiatu Bialskiego.

Celem warsztatu  jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, zmierzająca do przywracania osobom niepełnosprawnym umiejętności do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, uczestnictwa w szkoleniu zawodowym albo podjęcia pracy.

W WTZ  osoby niepełnosprawne zdobywają i utrwalają podstawowe umiejętności przydatne w życiu codziennym w domu i w środowisku. Rozwijają swoje zainteresowania i zdolności oraz przełamują skutki niepełnosprawności przez kompleksową rehabilitację.

Obecnie w terapii uczestniczy 37 uczestników z miasta i powiatu.

Wszystkie działania rehabilitacyjne są  prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną.

Obecnie funkcję kierownika WTZ prowadzi Pani Elżbieta Siwiak.