Pielęgniarka sprawuje opiekę nad uczestnikami i pracownikami Warsztatów. Udziela  pierwszej pomocy medycznej, zaopatruje apteczkę w leki i materiały opatrunkowe. Prowadzi teczki z dokumentacją medyczną, współpracuje z lekarzami specjalistami. Pielęgniarka przeprowadza pogadanki dotyczące profilaktyki chorób, oświaty zdrowotnej oraz propaguje higieniczny tryb życia.