W pracowni komputerowej uczestnicy zapoznają się z możliwościami jakie dają komputer, laptop, urządzenia biurowe i poligraficzne. Uczestnicy na zajęciach uczą się   obsługi komputera, korzystania z różnych programów komputerowych, posługiwania się Internetem. Tu również osoby niepełnosprawne mogą nauczyć się obsługi urządzeń  takich jak drukarka laserowa i atramentowa, skaner, ksero, aparat fotograficzny, kamera, laminator, gilotyna , bindownice, termobindownica. Uczestnicy podczas zajęć uczą się zasad  działania urządzeń  i bezpieczeństwa pracy zgodnie z warunkami BHP.  Praca z tymi urządzeniami kształtuje i rozwija logiczne   myślenie, wyobraźnię, koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową  oraz sprawność manualną. W pracowni powstają kalendarze, wizytówki, foldery, kartki okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia, albumy , notesy, obrazy i pamiątki tworzone różnymi technikami. Uczestnicy współpracują przy tworzeniu strony internetowej i kroniki WTZ oraz albumu prac wykonanych w pracowni.