Rehabilitacja lecznicza wspiera terapię zajęciową. Celem rehabilitacji leczniczej jest utrzymanie i poprawa ogólnej sprawności oraz wydolności organizmu. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. Forma zajęć uzależniona jest od rodzaju dysfunkcji ruchowej. Każdy z uczestników wykonuje ćwiczenia na podstawie planu opracowanego przez rehabilitanta,  z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich, poziomu sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz realnych możliwości.