Wyposażona jest w podstawowe narzędzia stolarskie oraz elektronarzędzia. Uczestnicy poznają narzędzia, uczą się zasad ich działania i bezpieczeństwa pracy zgodnie z warunkami BHP. W ramach tej pracowni uczestnicy wykonują szereg czynności związanych z majsterkowaniem oraz  pracą w drewnie. Uczestnicy podczas pracy rozwijają sprawności manualne, kształtują wyobraźnię  i orientację przestrzenną, ćwiczą koncentrację uwagi oraz  koordynację wzrokowo – ruchową.
W pracowni technicznej powstają m.in.: drewniane ozdoby, ramki, drewniane miniatury różnorodnej architektury oraz wiele przedmiotów użytkowych i pamiątek wykonanych z drewna.