Celem  zajęć kulturalno – oświatowych jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalno –  rekreacyjnych uczestników WTZ.  W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz innymi placówkami i organizacjami działającymi na rzecz rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych podopieczni uczestniczą w rożnych  formach spotkań, spektaklach, wystawach i zajęciach artystycznych itp. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość poznawania historii, tradycji i obrzędów ludowych, zabytków regionu i lokalnego środowiska. Jednocześnie otwierają się na różne rodzaje sztuki i  rozwijają wrażliwości i aktywność estetyczną i społeczną.