Rehabilitacja społeczna w Warsztacie Terapii Zajęciowej umożliwia osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Tutaj osoby niepełnosprawne zdobywają i utrwalają podstawowe umiejętności społeczne przydatne w życiu codziennym oraz integrują się z najbliższym otoczeniem. Uczestnicy Warsztatu wyjeżdżają na wycieczki, uczestniczą w przedstawieniach teatralnych, wychodzą do kina, muzeum, do kawiarni, galerii, na wystawy, biorą udział w różnego rodzaju imprezach integracyjnych. Do kalendarza imprez Warsztatu na stałe weszły takie uroczystości jak: wspólne Wigilie i Śniadania Wielkanocne, Mikołajki, Andrzejki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Rodziny, Walentynki, Jubileusze WTZ, zabawy karnawałowe, zawsze wyczekiwane z niecierpliwością przez młodzież imieniny uczestników.

Dzięki możliwości uczestnictwa w tej formie terapii uczestnicy wypracowują umiejętność samodzielnego pełnienia ról społecznych, pokonywania barier, stresu podczas wystąpień publicznych, nabywają umiejętność współdziałania w grupie i swobodniejszego nawiązywania kontaktów społecznych. Jednocześnie zaspokajają potrzeby kontaktów społecznych, akceptacji, sukcesu i rozwoju.