W ramach terapii Warsztat zapewnia uczestnikom pomoc psychologa w formie spotkań o charakterze psychoedukacyjnym. W ramach spotkań psycholog udziela pomocy w radzeniu sobie z trudnościami, pomaga w rozwijaniu umiejętność podejmowania decyzji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pomaga w przełamywaniu barier wynikających z niepełnosprawności, motywuje do pracy i współpracy z innymi. Zajęcia maja na celu wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie samoświadomości, poszerzanie i utrwalanie wiadomości ogólnych o bliższym i dalszym otoczeniu przyrodniczo-społecznym.